KALIP YARGILARA YER OLMAYAN BİR DÜNYA VİZYONUNA SAHİBİZ

Unstereotype Alliance, tüm medya ve reklam içeriklerindeki zararlı kalıp yargıları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir düşünce ve eylem platformudur. Birleşmiş Milletler’in Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında çalışan kuruluşu BM Kadın Birimi tarafından yürütülen Unstereotype Alliance, sektör liderlerini buluşturarak tüm dünyada olumlu değişimi yönlendirmek için çalışmakta, reklamların toplumsal değişimin itici gücü olabileceği düşüncesiyle ilerlemektedir. Platform, eşit bir dünya yaratılması için insanların tüm çeşitlilikleriyle (ırk, sınıf, yaş, yetenek, etnik köken, din, cinsellik, dil, eğitim vb.) güçlenmesine katkıda bulunur.

 

 

Videos

STATE OF THE INDUSTRY REPORT 2
Report cover - woman with grey hair standing in an office environment
Yayın Tarihi:
The State of the Industry 2 report examines progress of diversity, equity and inclusion across the global advertising industry against three pillars - fostering workplace equality, achieving unstereotyped advertising, and empowering public action against stereotypes. The research, which covers the period of 2021 - 2022, showed some incremental improvements but highlights that inequity persists.   Download the report here.
The Levers of Change Gender Equality Attitudes Study 2022
Yayın Tarihi:
The Levers of Change: Gender Equality Attitudes Study 2022, is the latest iteration of a bi-annual global study that tracks attitudes towards gender. The study, developed under the leadership of UN Women in partnership with Johnson & Johnson, Kantar, Procter & Gamble and Unilever, examines perceptions across a multitude of areas including leadership and political participation, education, healthcare, the workplace, media representation, marriage and family life, safety and violence, and…

Conveyer

unw logo
Küresel ölçekte kadınlar ve kız çocukları için savunuculuk faaliyetleri yürüten BM Kadın Birimi, kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının dünya çapında karşılanmasına yönelik ilerlemeyi hızlandırmak amacıyla kurulmuştur. BM Kadın Birimi, kalıp yargıları yıkmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çeşitli destek gruplarını bir araya getirmek için çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler kuruluşu olarak BM Kadın Birimi, herhangi bir ticari bağlantısının bulunmamasına veya herhangi bir ürün ya da hizmeti desteklememesine rağmen Unstereotype Alliance’ı gururla bir araya getirmekte ve önde gelen aktörlerle ortaklık yapmaktan memnuniyet duymaktadır. Sektör üyelerinin katılımını memnuniyetle karşılıyor ve platformu desteklemek üzere tüm paydaşları katılıma teşvik ediyoruz.

Unstereotype Alliance üyeliği çeşitlilik barındıran, etkili bir koalisyondur. 

VICE CHAIRS

MEMBERS

ALLIES