Unstereotype Metrik 2021
Görsel
UM 2022
Publish Date:
Unstereotype Metrik (Unstereotype Metric -UM) pazarlama iletişimi içeriklerindeki kalıp yargıların dönüşümünün sağlanması ve mesajın değerlendirilmesi için pre-test ve post-test araştırmalarının bir parçası olarak Unstereotype Alliance üyeleri tarafından kullanılan bir ölçüdür.
Unstereotype Metrik 2021
Görsel
Publish Date:
Unstereotype Metrik (Unstereotype Metric -UM) pazarlama iletişimi içeriklerindeki kalıp yargıların dönüşümünün sağlanması ve mesajın değerlendirilmesi için pre-test ve post-test araştırmalarının bir parçası olarak Unstereotype Alliance üyeleri tarafından kullanılan bir ölçüdür.
BEYOND GENDER 2: TOPLUMSAL CİNSİYETİN ÖTESİNDE 2: REKLAMCILIKTA KESİŞİMSELLİĞİN ETKİSİ
Görsel
Beyond gender 2
Publish Date: