Unstereotype Alliance üyeliği 

Unstereotype Alliance üyeleri, daha eşit bir dünya yaratmak için reklamlardaki ve medyadaki zararlı kalıp yargıları ortadan kaldırmak üzere iş birliği yapıyor. Bu platform, Birleşmiş Milletler’in Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda çalışan kuruluşu BM Kadın Birimi tarafından yürütülüyor ve dünyanın her yerinde olumlu değişimi teşvik etmek için reklamların itici bir güç olacağına inanıyor, insanları tüm çeşitlilikleriyle güçlendirme yönünde kolektif olarak hareket ediyor.
Üyeler, Unstereotype Alliance’ın kaydettiği ilerlemenin merkezinde yer alıyor ve hem finansal olarak platforma katkıda bulunuyor hem de sektör çapında değişime yön vermek için projeler, araştırmalar ve araçlar üretilmesi için ortaklık sağlıyor. Platform üyeleri, ortak bir vizyona sahip olan ve aktif çalışan küresel bir ağa katılıyor.
 
Unstereotype Alliance’a katılımın getirdiği kazanımlar şunlardır:
  • Özel araç setlerine, araştırmalara ve en iyi uygulamalara erişim.
  • Alanında birer dünya standardı olan üyelerle ve BM Kadın Birimi ile düzenli iş birliği ve bilgi paylaşımı.
  • BM Kadın Birimi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklere ve sektör etkinliklerine katılım.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğini (SKA#5) sağlamayı amaçlayan kolektif çabanın içinde yer alma fırsatı.

Küresel Üyelik ve Ulusal Üyelik

Şirketler ve kuruluşlar, Unstereotype Alliance’a küresel bir üye olarak ya da Avustralya, Brezilya, Hindistan, Japonya, Kenya, Meksika, Nijerya, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ülke düzeyinde üye olarak katılabilir. Kalıp yargılar kültürel olarak değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda ulusal bölümlerimiz, ortak bir küresel vizyon doğrultusunda ve ilgili ülkeye uygun bir yaklaşımla zararlı kalıp yargıların üstesinden gelmeyi amaçlar..

Başkan Yardımcıları, Üyeler ve Destekçiler

Unstereotype Alliance üyeliği; çeşitlilik barındıran, etkili bir koalisyon olup kadınlar ve kız çocukları için savunuculuk çalışmaları yürüten Birleşmiş Milletler kuruluşu olan BM Kadın Birimi tarafından oluşturulmuştur. Platform; BM Kadın Birimi yürütücülüğünde reklamveren markaların ve reklam ajanslarının Başkan Yardımcısı, Üye veya Destekçi olarak sundukları katkılarla ilerlemektedir.

Conveyer

unw logo
Küresel ölçekte kadınlar ve kız çocukları için savunuculuk faaliyetleri yürüten BM Kadın Birimi, kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının dünya çapında karşılanmasına yönelik ilerlemeyi hızlandırmak amacıyla kurulmuştur. BM Kadın Birimi, kalıp yargıları yıkmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çeşitli destek gruplarını bir araya getirmek için çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler kuruluşu olarak BM Kadın Birimi, herhangi bir ticari bağlantısının bulunmamasına veya herhangi bir ürün ya da hizmeti desteklememesine rağmen Unstereotype Alliance’ı gururla bir araya getirmekte ve önde gelen aktörlerle ortaklık yapmaktan memnuniyet duymaktadır. Sektör üyelerinin katılımını memnuniyetle karşılıyor ve platformu desteklemek üzere tüm paydaşları katılıma teşvik ediyoruz.

Unstereotype Alliance üyeliği çeşitlilik barındıran, etkili bir koalisyondur. 

VICE CHAIRS

MEMBERS

ALLIES

Interested in joining the Unstereotype Alliance?
Click here for membership information