Unstereotype Alliance Hakkında

Unstereotype Alliance, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için ortaklıkların gücüne inanan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından pazarlama iletişimi sektörünün öncülüğünde yürütülmektedir.

 

Platform; küresel ve ulusal düzeyde öncü sektör profesyonellerini pazarlama iletişimi uygulamalarının ve reklamların toplumsal cinsiyete dair ön yargılardan arındırılması ortak hedefiyle bir araya getirmektedir. Üyelerimiz; kalıp yargılardan arındırılmış, eşit ve adil bir dünya vizyonuyla iş birliği yapıyor ve insanları tüm çeşitlilikleriyle (cinsiyet, ırk, etnik köken, sosyo-ekonomik statü, yaş, yetenek, cinsel yönelim, dil, din, eğitim, beden ölçüleri ve daha fazlası) güçlendirmeye katkı sağlamak için çalışıyor.

İlkeler

Unstereotype Alliance üyeleri, aşağıda yer alan aksiyonları benimseyerek toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargılardan arındırılmış pazarlama içerikleri üretmeyi taahhüt etmektedir:
  • Bireyleri güçlenmiş kişilikler olarak tasvir etmek
  • Kişileri nesneleştirmekten kaçınmak
  • İnsanları ilerici biçimde ve kişiliklerinin çok katmanlılığını dikkate alarak yansıtma
  • Kapsayıcı olmak ve tüm grupları eşit temsil etmek

Amaç, aşağıda yer verilen süreçler üzerinden toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargılardan arındırılmış bir kültürü teşvik etmektir:

  • Liderlik, üst düzey yöneticilik ve yaratıcılık pozisyonlarında cinsiyet dengesini sağlamak.
  • Eğitim ve diğer girişimler yoluyla bilinç dışı ön yargı, çeşitlilik ve kapsayıcılık sorunlarını doğrudan ele almak ve bunu sektör genelinde standart hale getirmek.
  • Reklamverenler ve reklam ajansları olarak kalıp yargılardan en üst düzeyde arındırılmış uygulamalar ortaya koymak için birbirini teşvik etmek ve harekete geçirmek.
  • Net hedefler belirleyerek ve değişimi yıl bazlı ölçümleyerek sorumluluk taahhütlerinde bulunmak, anlamlı ve uzun süreli değişimi amaç edinmek.

"Kalıp yargılar, kadınlık ve erkeklik ile ilgili yerleşik fikirleri yansıtır. Kadın ve kız çocuklarına dair olumsuz ve güçsüzleştirici anlayışlar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki en büyük engellerden biridir. Bu tür anlayışların olumsuz tezahürleri nerede ortaya çıkarsa çıksın, bunları ele almamız ve değiştirmemiz gerekiyor. Reklamlar, algıları dönüştürmek ve sosyal normları etkilemek için itici güç olma özelliği taşıyor. BM Kadın Birimi, kadınların reklamda temsil edilme biçimlerine meydan okumak ve olumlu tasvirleri ileriye taşımak amacıyla bu girişimin önde gelen sektör liderleriyle ortaklık kurmaktan heyecan duyuyor." 

— Phumzile Mlambo-Ngcuka, BM Kadın Birimi Eski İcra Direktörü